Maatregelen omtrent Covid-19

Mocht u na de gemaakte afspraak toch klachten (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)) krijgen dan verzoek ik je de afspraak te annuleren. Daarnaast heb ik in mijn praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne.

Je behoort tot de groep kwetsbare mensen (zoals gedefinieerd door de RIVM):

U heeft een grotere kans om ernstig ziek te worden als u besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is. Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven. 

Wie vallen er onder deze groep:

 • Mensen van 70 jaar en ouder.
 • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen:
 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie.
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. 
 • Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. 
 • Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
 • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
 • Mensen met ernstige leverziekte.
 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

Op basis van een gezondheidscheck bepaal ik of u behandeld kunt worden. 

Voor alle cliënten geldt: Je afspraak wordt geannuleerd als je op de dag van de afspraak op één van de onderstaande vragen JA beantwoord:

 • Heb je (de afgelopen 24 uur of) op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

Wat vraag ik aan jou?

 • Algemeen geldt: geen handen schudden, handen desinfecteren, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij mij binnen.
 • Kom alleen.
 • Bij binnenkomst desinfecteer je jou handen (desinfect is aanwezig in mijn praktijk)
 • Probeer waar mogelijk 1.5 meter afstand te houden.
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met je handen.
 • Houdt u er rekening mee dat het toilet tijdelijk gesloten is.
 • Twijfelt je over jou gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met mij op om te overleggen of de afspraak kan doorgaan.

Betaling vindt bij voorkeur plaats via een een Tikkie

Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zal ik uiteraard niet in rekening brengen.

Mocht je je niet prettig voelen om jou gemaakte afspraak na te komen, dan heb ik daar uiteraard begrip voor.


Mijn voorzorg maatregelen:

 • Ik heb geen ziekteverschijnselen.
 • Ik geef geen hand bij binnenkomst.
 • Na iedere cliënt reinig en desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar je bent geweest.
 • Ik ventileer en/of lucht de behandelkamer.
 • Ik plan meer tijd voor de afspraken in om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.